Diagnostické nástroje
Sem vložte podnadpis


Veškeré diagnostické nástroje,uváděné zde na našich stránkách zasíláme na dobírku na základě objednávky učiněné přes kontaktní mail: Podartis@seznam.cz.Objednávka musí obsahovat jméno a adresu,kam zásilku doručit.Cena dobírky činí 150 kč.

MONOFILAMENTUM Cremerius                          Cena:330  kč

(Semmes-Weinstein monofilament 10 grams)

Monofilamentum je speciální vlákno,které se ohne váhou 10g

na ploše 1mm2.Tímto způsobem definovaný dotyk se používá

k vyšetření povrchové kožní citlivosti,jejíž porucha je jedním

z projevů diabetické neuropatie a významně zvyšuje riziko

syndromu diabetické nohy.Pacient při vyšetření leží na zádech

a má zavřené oči.Filamentum je přikládáno tak,aby během

jedné sekundy při lehkém dotyku došlo k jeho prohnutí.

Dohromady je vyšetřováno 8 bodů.Již nález 1a více

necitlivých bodů svědčí pro závažnou poruchu čití.

Tuto pomůcku doporučujeme všem,kteří pracují s nohami

diabetiků.Díky jednoduchému testu rychle posoudí,zda

pacient cítí nebo necítí své nohy.            

NEUROTIPS TEST tupý/ostrý podnět              Cena:403 kč

Neurotips je sterilní vyšetřovací pomůcka, která díky krytu hrotu zaručuje sterilní vyšetření bez rizika přenosu infekce mezi pacienty. Tato pomůcka slouží k posouzení schopnosti rozeznat ostrý a tupý podnět při vyšetření nervů dolních končetin. Doporučuje se používat s pomůckou NEUROPEN, která garantuje dotek o síle 40g při tlaku na hrot při vyšetření. Tímto způsobem zajistíme reproducibilitu při vyšetření uvedenou pomůckou. Pokud se používá bez NEUROPENU,je zapotřebí být opatrný při vyšetření, tak aby se předešlo poranění při vyšetření.

Návod k použití pomůcky:

1.sundejte ochranný kryt k obnažení sterilní ostré části pomůcky.

2.ostrou částí pomůcky se dotkněte testované části pokožky, postupně zvyšujte tlak k vyvolání bolestivého podnětu. V případě, že chcete vyvíjet tlak pod kontrolou,využijte pomůcku NEUROPEN, která je kalibrovaná k zatížení 40g .

3.poté se dotkněte plastikovou částí dané vyšetřované oblasti, tak aby vyšetřovaný posoudil rozdíl mezi ostrým a tupým podnětem při vyšetření. Pokud nevnímá rozdíl mezi ostrým a tupým dotykem,jedná se o závažné poškození nervů dolních končetin.

4.použitý NEUROTIPS likvidujte obdobně jako ostrý předmět ( například čepelku).

TIP TERM TEST teplo/chlad                    Cena:714 kč

Pomůcka, která slouží k časné diagnostice distální symetrické neuropatie pomocí testování vnímání rozdílů teploty.

Porucha schopnosti rozeznávat rozdíly teploty na dolních končetinách je první rozhodující symptom diabetické distální symetrické polyneuropatie, tato porucha je typickým projevem, která je spojována s cukrovkou. (Ziegler 1988)

Cílené hledání tohoto příznaku diabetické neuropatie znamená úsporu času pro prevenci a léčbu diabetické nohy. Toto vyšetření by mělo být součástí základního vyšetření nohou diabetiků.

Vyšetření pomocí TIP TERM rozhoduje nejednou o osudu pacienta, protože časné zjištění poruchy vnímání rozdílů teplot při doteku danou pomůckou umožňuje určit míru postižení nervů dolních končetin u diabetika. Pomůcka je určená pro vyšetření v denní praxi a je vysoce odolná.

TIP TERM je ideální pomůckou k testování vnímání rozdílů teplot. Pomůcka není závislá na externím zdroji energie, při běžném užívání je prakticky nezničitelná, lehce použitelná, dobře přenosná. Dá se běžně nosit s sebou v kapse, na vyšetřovacím stole zabírá minimum místa. Pomůcka byla klinicky testována a hodnocena jako pomůcka, která umožňuje velmi jednoduché a vhodné testování pro vyšetření nohou diabetiků (Viswanathan). Tato jednoduchá pomůcka poskytuje reproducibilní testování do teploty 23°C.

Vyšetření:

Vyšetřující pokládá pomůcku na dvě hladká a plochá místa na noze a v nepravidelných intervalech se dotazuje, zda vyšetřovaný cití chladný podnět, nebo podnět vnímá jako méně studený. Pacient by měl při vyšetření být v místnosti se stabilní teplotou.

Vyšetřovaný by v době vyšetření neměl mít možnost pohledu na vyšetření. Jako závazné by měly být brané jenom jasné odpovědi.

Pacienti můžou používat TIP TERM i v domácích podmínkách.


TELESKOPICKÉ ZRCADLO                        Cena:631 kč

Zrcadlo slouží na prohlížení dolních končetin. Díky teleskopické tyči je možno prohlédnout dolní končetiny na dálku, bez nutnosti ohnutí se. Zrcadlo je oboustranné, kdy jedno ze zrcadel poskytuje zvětšení k detailnímu prohlídnutí dolních končetin. Zrcadlo je dobře skladné, tudíž se vám vejde do nočního stolku k dennímu prohlížení Vašich nohou.

Časné odhalení a časná léčba defektů dolních končetin u diabetiků vedou nejednou k záchraně končetiny.


KOŽNÍ TEPLOMĚR FORA IR19                        Cena: 905 kč

Jedna z vyšetřovacích pomůcek při určování neuropatie.Měří teplotu nejdříve na jedné,pak na druhé noze a ty by měly být u zdravého člověka víceméně stejné.