Peroneální obuv
Sem vložte podnadpis

U pacientů s poškozením centrálního motoneuronu (centrální paréze např. po CMP, ROS, dětské mozkové obrně či úrazech mozku nebo krční míchy) bývá oslabena anterolaterální skupina na bérci, což vede k poklesu chodidla během švihové fáze kroku a následně k zakopávání či cirkumdukci. Porucha chůze vyvolaná alterací spinálního motorického okruhu. Pokud jsou postiženy obě končetiny, je chůze bez opory nemožná. Nejč. bývají poškozeny akrální části končetin, pacient "tahá" končetinu za sebou. Při poškození n. fibularis pacient zdvihá končetinu, našlapuje nejprve na prsty a až poté na patu (kohoutí, peroneální chůze)